Przejdź do stopki

UZUPEŁNIENIE AKTU

Treść

URZĄD STANU CYWILNEGO
STANOWISKO: Z-CA KIEROWNIKA U.S.C. – IWONA DRZYZGA

TEL.: (18) 333-00-20 WEW. 161
e-mail: usc@gminadobra.pl; sekretariat@gminadobra.pl; iwona.drzyzga@gminadobra.pl
godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:15-15:15


1. Podstawa prawna:
 
Art. 36 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego
 
2. Opłaty:
 • za wydanie decyzji 39 zł.
 
3. Termin załatwienia sprawy:
 
Zaświadczenie powinno być wydane bez zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni (Art. 217, § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).
 
4. Tryb odwoławczy:
 
Odmowa  wydania zaświadczenia następuje w formie decyzji od której służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie.
 
5. Formularze/wnioski:
 
Urząd Stanu Cywilnego w Dobrej, pokój nr 3