Przejdź do stopki

WYDAWANIE ODPISÓW ZUPEŁNYCH

Treść

URZĄD STANU CYWILNEGO

STANOWISKO: Z-CA KIEROWNIKA U.S.C. – IWONA DRZYZGA
TEL.: (18) 333-00-20 WEW. 161
E-MAIL: usc@gminadobra.pl
godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:15-15:15

 

Podstawa prawna:

Art. 79 ustawy o aktach stanu cywilnego.

1. Opłaty:

Od podania 5 zł. a za wydanie odpisu zupełnego 25 zł. (za wyjątkiem zwolnień określonych w ustawie i załączniku do ustawy o opłacie skarbowej).

2. Termin załatwienia sprawy:

Bezpośrednio po złożeniu wniosku.

3. Tryb odwoławczy:

Odmowa  wydania odpisu zupełnego następuje w formie decyzji od której służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie.

4. Formularze/wnioski:

Urząd Stanu Cywilnego w Dobrej, pokój nr 3  lub pobierz wniosek