Przejdź do stopki

MAŁŻEŃSTWO CYWILNE

Treść

URZĄD STANU CYWILNEGO
STANOWISKO: Z-CA KIEROWNIKA U.S.C. – IWONA DRZYZGA

TEL.: (18) 333-00-20 WEW. 161
e-mail: usc@gminadobra.pl; iwona.drzyzga@gminadobra.pl
godz. przyjęć:
poniedziałek – 8:00-16:00
wtorek-piątek – 7:15-15:15

 

Podstawa prawna:
Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego.

Kogo dotyczy:
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:
• odpisy skrócone aktów urodzeń nupturientów;
• dowody osobiste;
• w przypadku osób rozwiedzionych odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie;
• w przypadku wdów/wdowców odpis aktu zgonu;
• złożenie zapewnień o  braku przeszkód do zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Opłaty:
84 zł. zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego w Dobrej – pokój nr 3

Termin załatwienia sprawy:
Termin do zawarcia małżeństwa minimum 30 dni nie licząc dnia złożenia zapewnienia.

Dodatkowe informacje:
Wiek nupturientów musi przekraczać 18 lat. Kobieta  za zgodą sądu może zawrzeć związek małżeński  po ukończeniu 16 roku życia. Do zapewnień należy dołączyć prawomocne postanowienie Sądu.