Przejdź do stopki

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 27.09.2022 r. w sprawie terminu rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „ Hubert” w Tymbarku

Treść

Wójt Gminy Dobra, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173) podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zbiorowych polowań zorganizowanych przez Koło Łowieckie „Hubert” w Tymbarku.

Zgodnie z art. 42ab ust 3 właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może  zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Dobra. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w harmonogramie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

W załączeniu plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego  „Hubert” w Tymbarku na sezon 2022/23.

 

Wójt Gminy Dobra

Benedykt Węgrzyn