Przejdź do stopki

„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

Treść

Rozpoczęto realizację zadania pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

W ramach inwestycji zostanie zmodernizowana:

- droga „Koło Mazanka” w km 0+000-0+390, droga „Nad Kiwajami” w km 0+000-0+205 w miejsc. Dobra,

- droga „Miśkowce” w km 0+000-0+175 w miejsc. Gruszowiec,

- droga „Pala-Wisielnice” w km 0+230-0+450 oraz droga „Cygale” w km 0+000-0+350  w miejsc. Porąbka

Informujemy, że Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 250 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to 544 563,80 zł.

Roboty wykonuje F.H.U. KADBUD Kazimierz Dudzik z Mszana Dolnej.

Ogólny zakres robót obejmuje m.in. roboty ziemne, stabilizację podłoża cementem, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie odwodnienia.

Przewidywany termin wykonania inwestycji to 30.09.2022 r.