AKTUALNOŚCI

Pawilon Polski

Poniedziałek, 25 lipca 2016

Przy okazji Światowych Dni Młodzieży, na Szlaku Pielgrzymów tuż przy Wawelu, w Krakowie pod hasłem „Polska wita!” powstaje Pawilon Polski. W sferycznych namiotach, zaprezentowane zostaną osiągnięcia polskiej nauki, kultury, rolnictwa i gospodarki, a także historia i walory turystyczne kraju. Pawilon Polski jest wspólną inicjatywą polskich instytucji publicznych oraz ich partnerów strategicznych na rzecz promocji kraju. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

czytaj więcej o Pawilon Polski

Informacja od Rejonu Dróg Wojewódzkich

Piątek, 22 lipca 2016

W związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży na terenie Województwa Małopolskiego uprzejmie informuję, że w dniach od 22 lipca do 3 sierpnia 2016 Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 33-300 Nowy Sącz będzie pełnić dyżury całodobowe związane z koordynowaniem ruchu oraz utrzymaniem przejezdności na drogach wojewódzkich na terenie działalność RDW Nowy Sącz. W związku z powyższym wszelkie informacje dotyczące utrudnień na drogach wojewódzkich proszę zgłaszać pod numery telefonów (18) 414 04 62, (18) 414 04 61 fax (18) 414 20 54, e-mail: zudns@zdw.krakow.pl

czytaj więcej o Informacja od Rejonu Dróg Wojewódzkich
Nabór do projektu

Nabór do projektu "Niepełnosprawny pracownik 30+ -kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego"

Wtorek, 19 lipca 2016

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej o Nabór do projektu "Niepełnosprawny pracownik 30+ -kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego"
Rozpocznij od nowa! projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego

Rozpocznij od nowa! projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego

Piątek, 15 lipca 2016

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Rozpocznij od nowa! - projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego” realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

czytaj więcej o Rozpocznij od nowa! projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego